Zenit Usługi Geodezyjne
Sławomir Drobysz
Ul. Kożuchowska 37
65-364 Zielona Góra
NIP 9291742879
zenit.slawomirdrobysz@op.pl
tel. 603 748 866

USŁUGI GEODEZYJNE

 
Sporządzanie map do celów projektowych
 
Tyczenie i pomiary powykonawcze budynków wraz z przyłączami
 
Tyczenie i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 
Kompleksowa obsługa inwestycji
 
Podziały i wznowienia nieruchomości